Tag: Өзбекстан

Картошка казуучу машинанын жаны эксперименталдык модели иштелип чыкты

Картошка казуучу машинанын жаны эксперименталдык модели иштелип чыкты

Картошка жыйноону механизациялаштыруу процесстин жогорку эмгекти жана энергияны талап кы-луусу менен байланыштуу. Бирок, бүгүнкү күндө рынокто бирдиктердин ар кандай түрлөрү бар ...

P. 1 5 1 2 ... 5