Тундук Кавказ ФЕДЕРАЛДЫК ОКРУГУНДА КАРТОШКАЧЫЛЫГЫН внуктуруу.

Тундук Кавказ ФЕДЕРАЛДЫК ОКРУГУНДА КАРТОШКАЧЫЛЫГЫН внуктуруу.

Түндүк Кавказ федералдык округуна федерациянын 7 субъектиси кирет: • Дагестан Республикасы, • Ингушетия Республикасы, • Кабардин-Балкар Республикасы, • Карачай-Черкес Республикасы, • Түндүк Осетия Республикасы - ...

P. 1 2 1 2