Tag: картошка иштетүүчү

Чувашияда илимий-өндүрүштүк агротехнопарк түзүү өкмөт тарабынан колдоого алынган

Чувашияда илимий-өндүрүштүк агротехнопарк түзүү өкмөт тарабынан колдоого алынган

Картошка системасы буга чейин илимий-өндүрүштүк агротехнопарк куруу пландары тууралуу жазган. Аны Чувашияда тузуу картошка ендурууну 2,5 эсе кебейтууге мумкундук берет. ...

Жакында "картошка желесине" патент алынат

Жакында "картошка желесине" патент алынат

2021-жылдын аягында ЮУНИИСК - Федералдык мамлекеттик бюджеттик илимий мекеме UrFARC филиалынын, Россия Илимдер академиясынын Урал филиалынын картөшкө өстүрүү бөлүмүнүн башчысы, техника илимдеринин доктору О.В. Гордеев болгон...

P. 1 5 1 2 ... 5