Tag: үрөн картошка

КОЛОМЕНСКОЕ СЕМЕНА САПАТКА САЛУУ ПАЙДАЛУУ!

КОЛОМЕНСКОЕ СЕМЕНА САПАТКА САЛУУ ПАЙДАЛУУ!

ООО «Коломенские семена» – семеноводческое хозяйство, специализирующееся на выращивании оригинального и элитного семенногокартофеля. Предприятие расположено в Коломенском районе Московской области. ...

Өзбекстанда үрөндүк картошка өндүрүү боюнча масштабдуу долбоор ишке ашырылууда

Өзбекстанда үрөндүк картошка өндүрүү боюнча масштабдуу долбоор ишке ашырылууда

Посольство Республики Узбекистана в Польше провело видеоконференцию с участием руководства хокимията Кашкадарьинской области и Торгово-промышленной палаты «Польша-Узбекистан», в ходе которой ...

Чувашияда картошка өндүрүү боюнча агротехнопарк пайда болот

Чувашияда картошка өндүрүү боюнча агротехнопарк пайда болот

Тармактар ​​аралык «Агропрорыв» экосистемасы Чувашиянын социалдык-экономика-лык енугушуне позитивдуу таасир керсетууге багытталган республиканын фронттук стратегиясынын алты долбоорунун бири болуп саналат. By ...

P. 1 6 1 2 ... 6

сунушталууда