Челябинск облусунда 2025-жылга чейин жашылча жана картошка өндүрүүнү көбөйтүү пландалууда.

Челябинск облусунда 2025-жылга чейин жашылча жана картошка өндүрүүнү көбөйтүү пландалууда.

Челябинск областынын айыл чарба министерствосу картошка жана жашылча чарбаларын енуктуруунун концепциясын иштеп чыгып, бул багыттарды артыкчылыктуу багыттардын катарына кошту. 2022-жылдан баштап буларга мамлекеттик колдоо...

west-coach.fr

Волгоград областынын дыйкандары механизациянын жолуна тушушту

Волгоград областында кеч келген сабиз жыйналууда. Среднеахтубинский районунун чарбаларынын биринде талаа жумуштарынын темпин тездетууге жацы айыл чарба техникасы жардам берип жатат. ...

P. 1 2 1 2

сунушталууда