Tag: картошка сактоочу

Оренбург областында жашылча жана картошка сактоочу 28 кампада 30 миц тоннадан ашык продукция сакталат.

Оренбург областында жашылча жана картошка сактоочу 28 кампада 30 миц тоннадан ашык продукция сакталат.

Оренбург облусунун айыл чарба, соода, тамак-аш жана кайра иштетүү өнөр жай министри Сергей Балыкин ачык жерге жашылча себүү кампаниясы боюнча кеңешме өткөрдү, ...

Белоруссияда курулуп жаткан 40 миц тонналык картошка сактагыч

Белоруссияда курулуп жаткан 40 миц тонналык картошка сактагыч

«Диана» кол-хозунун (Могилев областы, Шклов району) жацы картошка сактоочу жайы эц алдыцкы технологияны колдонуу менен курулуп жатат. Ал өндүрүштүн өнүгүшүн эске алуу менен курулууда ...

P. 1 3 1 2 3